Общи условия

Благодарим Ви, че посетихте Консултантски услуги Любомир Геджев на https://www.lubomirguedjev.com/ („Уебсайт“) и прегледахте нашите Общи условия за ползване. Всички услуги, включително информация, документи, комуникации, файлове, текст, графики, софтуер и аудио / визуални файлове, налични тук, са предмет на Общите условия  за използването и Политиката за поверителност.

 

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Използвайки този уебсайт, създавайки акаунт и/или ставайки член, вие приемате и се съгласявате с всички условия и известия, съдържащи се тук в Уебсайта („Общи условия за ползване“). Моля, прочетете внимателно следните Правила и условия за ползване. Ако не сте съгласни с Общите условия, не използвайте този уебсайт. Чрез достъп, използване или изтегляне на съдържание тук по какъвто и да е начин, без ограничение, която и да е Услуга от този уебсайт или просто разглеждане на този уебсайт, вие се съгласявате и сте обвързани от настоящите Общи условия за ползване.

Консултантски услуги Любомир Геджев си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, без предварително уведомяване на който и да е посетител на уебсайта. Поради тази причина Ви насърчаваме да преглеждате тези Общи условия, когато използвате нашия уебсайт. Ако нарушите някое от Общите условия за ползване, Вашето разрешение за използване на този уебсайт може да бъде автоматично прекратено.

 

ДОПУСТИМОСТ.

За да отговаряте на условията за регистрация и създаване на оторизиран акаунт („Акаунт“) тук на уебсайта за консултантски услуги на Любомир Геджев, трябва да сте на възраст най-малко осемнадесет (18) години. Използвайки този уебсайт и / или Услуги, Вие заявявате и гарантирате, че имате правото, правомощията и капацитета да сключите настоящото споразумение и да спазвате всички настоящи Общи условия за ползване. Консултантски услуги Любомир Геджев си запазва правото, по своя собствена и абсолютна преценка, да откаже услуга и достъп до всеки потенциален участник.

 

ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ.

Вие се подчинявате на законите на държавата, държавата, града или друго юридическо лице (общо „Юрисдикция“), в което пребивавате и / или от което имате достъп до уебсайта и услугата. Вашата отговорност е да определите закона, който се прилага в приложимата юрисдикция, а Доставчикът не прави никакви изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се, тъй като законността на Вашето участие или използване на Услугата на този уебсайт са подходящи за използване във Вашата юрисдикция.

 

ОТГОВОРНОСТ НА ПРОФИЛА.

А. Отговорност на акаунта.

Когато създавате своя акаунт, вие заявявате, че сте на най-малко осемнадесет (18) години и не сте лице, на което е забранено да получава услуги под приложимата юрисдикция. Вие се съгласявате (а) да предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както се изисква от регистрационния формуляр на Услугата („Данните за регистрация“) и (б) да поддържате и своевременно актуализирате Регистрационните данни, за да останат верни, точни, актуални и завършен. Ако предоставите някаква информация, която е невярна, неточна, не е актуална или непълна, или Доставчикът има основателни основания да подозира, че такава информация е невярна, неточна, не е актуална или непълна, Доставчикът има право да спре или прекрати Вашия акаунт и да откаже всякакви и цялото настоящо или бъдещо използване на Услугата (или която и да е част от нея). Вие носите отговорност за плащането на всички такси и такси (плюс приложимите данъци), свързани с използването на Услугата под Вашия акаунт, включително такси или такси, направени за премиум функции и плащане за покупки, направени чрез Услугата. Достъпът и използването на първокласни функции на Услугата е предмет на публикувани условия (включително заплащане на приложими такси и данъци).

 

Б. Задължение за поверителност.

След като сте избрали или сте получили уникално потребителско име и парола („Идентификатори“) за Вашия акаунт, Ваша отговорност е да поддържате тези Идентификатори защитени и поверителни. Някои или всички тези Идентификатори са необходими за достъп до определени области на уебсайта. В случай, че се притеснявате, че вашите идентификатори вече не са сигурни и поверителни, трябва незабавно да уведомите доставчика, като изпратите имейл на lubomirguedjev@gmail.com, след което могат да бъдат избрани и разпределени нови идентификатори и евентуални бъдещи транзакции по предходните идентификатори да бъде анулиран, по собствена преценка на Доставчика. Без да се ограничава гореизложеното, всякакви транзакции, направени и приети на уебсайта, където са използвани Вашите Идентификатори (и където Вие не сте уведомили предварително Доставчика, както е предвидено тук), ще бъдат третирани като валидни.

В. Без прехвърляне.

Само един акаунт е разрешен на човек. Вашият акаунт не може да се прехвърля. При никакви обстоятелства няма да разрешавате на друго лице или трета страна, включително, без ограничение, на лица под законната възраст да използват Услугата във Вашата приложима юрисдикция и в никакъв случай на лица на възраст под четиринадесет години, да използват Вашия акаунт или Вашите идентификатори по такъв начин, че да наруши стандартите или законите в която и да е юрисдикция, където се намирате и / или сте местно лице, или където такова друго лице се намира и / или е местно лице. Всяко лице, за което се установи, че е нарушило този раздел, може да бъде докладвано на съответните органи.

 

Цена и плащания.

Нашата услуга може да включва първокласно съдържание и базирани на абонамент услуги. Вие носите отговорност за плащането на всички такси и данъци (в щатски долари, плюс приложимите данъци), свързани с използването на Услугата под Вашия акаунт, включително такси или данъци, направени за премиум функции и плащане за покупки, направени чрез Услугата. Освен ако не е посочено друго, (i) плащането на всички такси и данъци трябва да се извършва с валидна, одобрена кредитна, дебитна или таксова карта или други средства за цифрово плащане по време на покупката; и (ii) всички такси и данъци (включително абонаментни такси) се възстановяват само при условията, посочени в предоставяната услуга. Вие се съгласявате, че всички покупки, направени от Вас чрез кредитна карта, са изрично упълномощени да бъдат таксувани по кредитната карта, дадена от Вас по време на покупката. За всякакви въпроси относно информация за фактуриране или такси към Вашия акаунт, моля свържете се или изпратете имейл на lubomirguedjev@gmail.com

 

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

А. Информация за авторските права и ограничение за лична и нетърговска употреба.

Цялата услуга и компилирането на цялото съдържание, включено в този уебсайт, са собственост или лиценз от Любомир Гуеджев и са защитени от международните закони за авторското право. Copyright © 2020 lubomirguedjev.com Всички права запазени. Доставчикът не претендира за собственост върху авторски права, притежавани от трети страни.

Вие сте получили правото на преглед и използване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия за ползване. Освен ако не е посочено друго, Услугата на този уебсайт е за Ваша лична и нетърговска употреба. Не можете да продавате или модифицирате Услугата или да възпроизвеждате, показвате публично или да използвате Услугата по какъвто и да е начин за каквато и да е обществена или търговска цел. Разрешението за препечатка или възпроизвеждане по електронен път на някакъв документ или графика, изцяло или частично, за каквато и да е друга цел е изрично забранено без предварително писмено съгласие от Доставчика. Потребителите не могат да предоставят на Доставчика информация, защитена с авторски права или друга собственост, без разрешение от собственика на такъв материал или права. Потребителите са единствено отговорни за получаването на такова разрешение и за всички щети, произтичащи от неразрешено разкриване или нарушение.

 

Б. Търговски марки.

Доставчикът притежава търговски марки и марки за услуги за многото си стоки и услуги, включително, без ограничение, lubomirguedjev.com, и свързаните с тях графики, лога и знаци за услуги са търговски марки на Доставчика и не могат да се използват без предварително писмено съгласие на Доставчика. Всички други търговски марки, имена на продукти и имена на компании и лога, които се появяват на уебсайта, са собственост на съответните им собственици.

 

В. Идеи и изобретения.

Всички коментари, отзиви, предложения, идеи и други изявления („Идеи“), разкрити, изпратени или предложени на Доставчика във връзка с Вашето използване на този уебсайт, са изключителна собственост на Доставчика. Потребителят се съгласява, че ако друго не е забранено от закона, Доставчикът може да използва, продава, експлоатира и разкрива Идеите по какъвто и да е начин, без ограничения и без обезщетение на Потребителя.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Доставчикът зачита поверителността на посетителите на нашия уебсайт. Моля, вижте Декларацията за поверителност на доставчика, свързана със събирането и използването на Вашата информация. Потребителят признава и се съгласява, че тази Политика за поверителност, включително, но не само, начина, по който Доставчикът събира, използва и разкрива лична информация на Потребителя, е включена и е част от настоящите Общи условия за ползване. Ако Потребителят не е съгласен с всяка част от Политиката за поверителност на Доставчика, тогава Потребителят не трябва да използва Уебсайта или да предоставя каквато и да е лична информация чрез този Уебсайт. Въпросите относно проблемите с поверителността трябва да бъдат насочени към Доставчика по имейл на lubomirguedjev@gmail.com.

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Потребителят изрично се съгласява, че използването на Уебсайта и Услугата е на единствен риск на Потребителя. Нито Доставчикът, нито който и да е от неговите служители, директори или служители, агенти, търговци, спонсори, лицензодатели, доставчици на компоненти (както хардуер, така и софтуер) и / или трета страна, която предоставя продукти или услуги, закупени от или разпространявани от Доставчика (общо „ Доставчици ”) или други подобни, гарантират, че уебсайтовете, свързани с Доставчици, включително, но не само този Уебсайт, ще бъдат непрекъснати, без грешки или без вируси, шпионски софтуер, рекламен софтуер, злонамерен софтуер, вреден или злонамерен код или други дефекти. Информацията, продуктите и услугите, публикувани на този уебсайт, могат да съдържат неточности или типографски грешки. Доставчикът не дава гаранция относно резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайта, нито относно точността, надеждността или валутата на каквото и да е информационно съдържание, услуга или стока, предоставени чрез уебсайта. Освен това Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било мнения, възгледи, съвети или изявления, публикувани в Услугата (включително, без ограничение, във всички публични области за публикуване на Услугата) от което и да е лице или организация, различна от упълномощен говорител на Доставчика. Рекламодателите, доставчиците на съдържание, потребителите, гостите, независимите автори и експерти не са упълномощени говорители на доставчика. В нито един момент не бива да се разчита на мненията, вижданията, съветите или изявленията, предоставени от рекламодатели, доставчици на съдържание, Потребител, гости, независими автори или експерти, за важни лични решения без независима проверка.

 

ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Този уебсайт може да съдържа няколко връзки към други уебсайтове и може да препраща потребителите към други уебсайтове. В такива случаи такива уебсайтове може да не са под контрола на Доставчика и наличието на връзка към Уебсайта не означава никакво одобрение на свързаните уебсайтове от Доставчика или каквато и да е връзка между Доставчика и собствениците на свързаните уебсайтове. Доставчикът не дава никакви гаранции или изявления и се отказва от всякаква отговорност, свързана с точността, съдържанието, условията за използване, политиките за поверителност, продуктите, услугите, законността, надеждността, гледната точка, точността, валутата, благоприличието или друг аспект на свързаните уебсайтове. Вие се съгласявате, че Доставчикът не носи отговорност пред Вас по отношение на такъв материал. Доставчикът Ви насърчава да разгледате политиките за поверителност и / или политиките за използване на който и да е уебсайт на трета страна.

Ние не подкрепяме и не представяме никакви връзки към уебсайтове на трети страни на този сайт.

ЗАОБИКАЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА.

Потребителят признава и се съгласява, че Потребителят няма да заобикаля или да се опитва да заобиколи някое от настоящите Общи условия за ползване, Услугата, предлагана чрез този уебсайт, или по друг начин да прекъсне или да се опита да прекъсне работата на уебсайта (общо, „Закон за заобикаляне“). Ако Доставчикът определи, по свое усмотрение, че Потребителят се е ангажирал или се е опитал да се ангажира с какъвто и да е Закон за заобикаляне, използва автоматизирана технология или извърши по друг начин измама по отношение на Уебсайта, тогава в такъв случай Потребителят ще бъде спрян или прекратяване на достъпа на Потребителя до Уебсайта и / или Услугата, а Доставчикът си запазва правото да образува гражданско или наказателно производство срещу Потребителя и да докладва Потребителя на съответните регулаторни органи.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Настоящите Общи условия за ползване са в сила, докато не бъдат прекратени от никоя от страните. Потребителят може да прекрати тези условия по всяко време, като прекрати използването на Уебсайта. Достъпът на потребителя до уебсайта може да бъде прекратен незабавно, без предизвестие от страна на доставчика, ако по наше собствено усмотрение потребителят не спази някой от условията или разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване.

 

СИГУРНОСТ.

Ако използвате този уебсайт, вие носите отговорност за ограничаване на достъпа до вашия компютър и гарантиране, че компютърът ви е свободен от всички видове злонамерен код, шпионски софтуер, вируси, троянски коне и др., Които могат да проследяват всички данни, които въвеждате чрез този уебсайт, включително имейл адрес, номер на кредитна карта и друга информация, свързана с плащанията. Освен това Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на акаунта на Вашия Доставчик („Акаунт“) и паролата и за ограничаването на достъпа до Вашия компютър и Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват под Вашия Акаунт или парола. Вие се съгласявате (а) незабавно да уведомите Доставчика за всяко неразрешено използване на Вашата парола или акаунт или за друго нарушение на сигурността и (б) да гарантирате, че излизате от Вашия акаунт в края на всяка сесия. Доставчикът не може и няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от Вашето неспазване на този раздел.

Доставчикът си запазва правото да наблюдава целия мрежов трафик към този уебсайт, за да идентифицира и / или блокира неоторизирани опити или прониквания за качване или промяна на информация или да причини щети на този уебсайт по някакъв начин. Всеки, който използва този уебсайт, изрично се съгласява с такова наблюдение.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО / ЮРИСДИКЦИЯ.

Посещавайки уебсайта, вие се съгласявате с Общите условия за ползване, Политиката за поверителност или Условията на софтуера, без да прилагате каквито и да било принципи на конфликт на закони. Доставчикът си запазва правото да прави промени по своя уебсайт и тези отказ от отговорност, Общи условия за ползване, Политика за поверителност и Условия на софтуера по всяко време. С това потребителят неотменимо и безусловно се съгласява с юрисдикцията в Обединените арабски емирства.

 

ОТКАЗ

Неспособността на Доставчика да изисква или налага стриктно изпълнение от Потребителя на която и да е разпоредба от настоящите Общи условия за ползване или да упражнява някакво право по тях, няма да се тълкува като отказ или отказ от правото на Доставчика да отстоява или разчита на такава разпоредба или точно в този или всеки друг случай.

Разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване са предназначени да бъдат разделими. Ако по някаква причина някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се счита за невалидна или неприложима изцяло или частично от който и да е съд с компетентна юрисдикция, тази разпоредба по отношение на тази юрисдикция е недействителна до степента на такова определяне на недействителност или неприложимост, без да се засяга валидността или приложимостта им по какъвто и да е друг начин или юрисдикция и без да се засягат останалите разпоредби на Общите условия, които продължават да бъдат в пълна сила и ефект.

ДАВНОСТ.

Вие се съгласявате, че независимо от какъвто и да е закон или закон, който противоречи, всяко искане или причина за действие, произтичащи от или свързани с използването на уебсайта, Общите условия за ползване, Политиката за поверителност или Условията за софтуера трябва да бъдат подадени в рамките на 6 месеца такова искане или причина за иск е възникнало или ще бъде завинаги забранено.

 

БЕЛЕЖКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Настоящото известие Ви съветва, че (а) този Уебсайт е услуга, предоставяна от lubomirguedjev.com, и че (б) таксите и таксите за Услугата варират в зависимост от конкретните функции и услуги, избрани от Потребителя. Доставчикът си запазва правото да промени размера на каквато и да е такса или цена и да въведе нови такси и цени, като информираПотребителите на Услугата. Ако имате оплакване относно Услугата или желаете допълнителна информация относно използването на Услугата, свържете се с lubomirguedjev.com чрез имейл на lubomirguedjev@gmail.com.

 

ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Настоящите Общи условия за ползване съставляват цялото споразумение между Потребителя и Доставчика по отношение на предмета на настоящото и заменят и заменят всички предишни или съвременни разбирателства или споразумения, писмени или устни, относно такъв предмет. Всяко отказване от която и да е разпоредба от Общите условия за ползване, Политиката за поверителност или Условията за софтуер ще бъде в сила само ако е в писмена форма и е подписано от Доставчика.

 

НАЗВАНИЯТА НА РАЗДЕЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ СА САМО ЗА УДОБСТВО И НЯМАТ ПРАВЕН ИЛИ ДОГОВОРЕН ЕФЕКТ.

Дата на последно изменение: 1 ноември 2020 г.

 

Настоящите Общи условия за ползване могат да бъдат променени по всяко време, без предизвестие.